Hier krijgen ze de aandacht die ze niet verdienen: witte olifanten, Soda-Brücken, moderne ruïnes, zielige monumenten, grens-curiosa en andere verweesde plekken

spoor

Spookstation Lelystad-Zuid

De Markerwaard is de grootste, nooit afgemaakte polder ter wereld. Kom ik binnenkort op terug. Nu eerst aandacht voor wellicht het grootste slachtoffer van het afblazen van de Markerwaard: Lelystad. Het feit dat de Markerwaard – de laatste polder van de  Zuiderzeewerken – nooit is afgemaakt, had namelijk grote consequenties voor Lelystad. Met uiteindelijk weer nieuwe fiasco’s tot gevolg, zoals station Lelystad-Zuid.

Lelystad moest de bruisende provinciehoofdstad worden in het hart van de drie nieuwe polders: de Noordoostpolder, de Flevopolder en de Markerwaard. Lelystad zou vanaf 1967 snel naar de 100.000 inwoners groeien. De stad werd ontworpen en aangelegd op basis van deze prognose. Dus ruim en groot. Maar de Markerwaard kwam er  niet en Lelystad bleef een stadje in de periferie met o.m. een veel te groot stadhuis, een veel te groot ziekenhuis (jarenlang werd een leegstaande vleugel gebruikt voor de opnames van de soap Medisch Centrum West) en een nooit afgemaakt station: Lelystad-Zuid.

Minder dan 80.000 inwoners

Toen de Flevolijn, de spoorverbinding tussen Weesp en Lelystad, in 1988 eindelijk werd  aangelegd, was er nog volop optimisme over de toekomstige groei van Lelystad.  Samen met  het station Lelystad werd ten zuiden van de stad, midden in de weilanden, alvast station Lelystad-Zuid aangelegd in ruwbouw. In de nabije toekomst zouden de zuidelijke nieuwbouwwijken voldoende inwoners tellen om het station rendabel te maken. Anno 2020 heeft Lelystad nauwelijks 80.000 inwoners en ligt het station nog steeds in ruwbouw verstopt tussen de bomen en weilanden. Leeg is leeg.

Oostvaardersplassen of Lelystad Airport

De nieuwbouwwijken kwamen  er niet en zullen er ook nooit komen. Althans, niet in de omvang zoals ooit gepland. Alternatieve plannen om het station toch maar af te bouwen en te gebruiken voor het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen  of als overstap voor pendelbussen naar vliegveld Lelystad (fiasco in de dop!) verdwenen in de prullenbak.

Gevangenissen

Om bij het skelet van station Lelystad-zuid  te komen, moet je over een onverhard kuilenpaadje langs twee gevangenissen. Je denkt automatisch: omdat de bewoners niet vrijwillig naar Lelystad kwamen, hebben ze ……..

2016 gedeeltelijke sloop

In 2016 heeft Prorail voor de veiligheid de trappen en hellingbanen van het spookstation verwijderd en er grote hekken omheen geplaatst. Gelukkig was mijn eerste bezoek in 2008. Toen kon je gewoon de trap oplopen naar het perron en je verbazen over de enorme leegte en genieten van wat een station had moeten worden. Dat het onaffe station fascineert, blijkt uit de speciale fotowedstrijd die in 2012 is gehouden met Lelystad-Zuid als onderwerp. http://www.debarak.nl/stemmen/

2018 De trappen zijn inmiddels verwijderd

Als als als als

Almere-Muziekwijk (foto gem. Almere)

Wie wil weten hoe het spookstation eruit had gezien als kabinet-Lubbers II anders had beslist, als de Markerwaard er was gekomen, als Lelystad was gaan groeien als kool, als het station was afgebouwd – wie dat wil weten, moet naar Almere. Want het fiasco-station is een kopie van de Almeerse stations Parkwijk, Muziekwijk en Almere Buiten.